Constant temperature and humidity test

ການທົດສອບອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຄົງທີ່

Salt spray test

ການທົດສອບການສີດເກືອ

Integrating-sphere-test

ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​

Needle flame test

ການທົດສອບ flame ເຂັມ

Hot and cold shock chamber

ຫ້ອງການຊ໊ອກຮ້ອນແລະເຢັນ

Waterproof-test

ການທົດສອບກັນນ້ໍາ